ֲ

Irakar
! : , 2, L'oreal tlescopic extra black, , , , , L'oreal Telescopic Carbon Black, , . ? ,

05.10.2013

-
! : LO /i Telescopic Carbon black LO /i Telescopic Clean Definition LO /i Telescopic False Lash LO /i Telescopic , , 14 . 100 ., . . , .

05.10.2013
:
Irakar
, L'oreal Telescopic Carbon black. , , , , Telescopic Carbon black Telescopic Extra black. , . ( )?

07.10.2013
foto

: ! , .